Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Tuomo Tuomikoski, yrittäjä-toimitusjohtaja 17.10.2008, 10:07

Nimi: Tuomo Tuomikoski
Ammatti: yrittäjä - toimitusjohtaja

Kaikissa luottamustehtävissä tarvitaan aina:

- Henkilöitä, jotka ovat valmiit laittamaan täysillä itsensä  peliin.
- Henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneet yhteisten asioiden hoidosta.
- Henkilöitä, jotka antavat aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen.
- Henkilöitä, jotka omaavat kyvyn nähdä kokonaisuuksia.
- Henkilöitä, jotka ottavat huomioon myös erilaisia arvoja kunnioittavia ihmisiä.
- Henkilöitä, jotka kykenevät aitoon ja rakentavaan vuoropuheluun eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa.
- Henkilöitä, joilla on visioita ja näkevät asioita tulevia sukupolvia huomioiden.
- Henkilöitä, jotka ovat innovattiivisia.
- Henkilöitä, jotka ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle.

Pitkä kokemus niin politiikassa kun talouselämässäkin on eittämättä arvo, jota on kunnioitettava. Neljän vuoden välein valittaviin valtuustoihin tarvitaan kuitenkin pitkän kokemuksen  lisäksi aina  myös nuoria edellä mainittuja ominaisuuksia omaavia henkilöitä.

On muistettava, että Suomi selviytyy aina ja vain työllä ja yrittäjyydellä. Tämän muistaminen on nimenomaan tärkeää nyt, kun pitkän myötäsuhdanteen jälkeen ajaudumme vääjäämättä jonkinasteiseen taantumaan.

Siksi Heidi Ekholm - Talas  Helsingin valtuustoon!

Palaa