Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus
39

Leo Rantanen, seniorikonsultti 14.10.2012, 17:51

427263_10150996869118215_510430157_n.jpegNimi: Leo Rantanen
Ammatti: seniorikonsultti

Mihin haluaisit  parannusta Helsingissä?
Keskustelua julkisen liikenteen toimivuudesta on käyty julkisuudessa jo useamman vuoden. Toivoisin, että keskusteluissa ja suunnitelmissa otettaisiin huomioon myös yksityisen liikenteen yhä pahenevat ongelmat. Pelkät ruuhkamaksut eivät voi olla kestävä ja kehittävä ratkaisu. Kaupungin palvelutarjontaa tulee tehostaa ja monipuolistaa mm. käyttämällä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Kustaanustehokkuden lisäksi ostopalveluissa on kiinnitettävä voimakkaammin huomiota laadullisiin mittareihin. Lisäksi toivoisin kaupungin miettivän, miten he voisivat innovatiivisemmin tukea yritysten mahdollisuuksia työllistää ja kasvaa. Voisiko crowdsourcing olla tässä toimiva ratkaisu? Kaupunkilaisten ideoille, aloitteille ja osallistamiselle pitäisi olla monipuolisemmat kanavat.

Miksi Heidi?
Jotta kaupungin byrokratia ja hallinnonrattaat eivät täysin tappaisi tulevaisuuden innovaatioita ja kehitysideoita, niitä aloittamaan ja eteenpäin viemään tarvitaan ennakkoluulottomia, ratkaisuhakuisia ja energisiä henkilöitä. Heidi on juuri tällainen! Jotta voimme uudistua ja rakentaa tulevaa, tarvitaan kykyä kyseenalaistaa olemassa olevat ratkaisut ja toimintamallit. Tällöin tarvitaan Heidin kyvykkyyttä kysyä oikeita asioita sekä ottaa esiin kiperiäkin asioita. Mitään asioista ei tehdä yksin. Tällöin tarvitsemme Heidin kaltaisia henkilöitä, jotka pystyvät rakentamaan verkostoja ja siltoja erilaisten sidosryhmien ja yhteisöjen välille. Tarvitsemme yhteistyön rakentajaa.

 

Palaa