Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Niina Mäkipää, opiskelija 25.09.2008, 09:25

Niina kuva_1.jpgNimi: Niina Mäkipää
Ammatti: Opiskelija, Teologian ylioppilas.

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?
Yrittäjän avopuolisona koen, että yrittäjyyttä tulisi tukea. Erityisesti nuoria yrittäjiä tulisi kannustaa, ja auttaa henkilöstön palkkaamisessa. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on monelle yrittäjälle edelleenkin liian kallista.

Terveydenhuollon tulisi olla enemmän yksilöä huomioivaa, ja jatkuvat  hoitojonot pitäisi saada lyhenemään.

Joukkoliikennettä tulisi kehittää ja erityisesti sen hintoja madaltaa. Näin yhä useampi jättäisi autonsa kotiin ja käyttäisi julkisia kulkuvälineitä.

Pienen koiran omistajana olen huomannut puutteita kaupungin ylläpitämissä koirapuistoissa. Niiden kunnossapitoon olisi hyvä kiinnittää huomioita, jotta myös pienet koirat voisivat juoksennella niissä turvallisesti.

Miksi Heidi?
Heidi on energinen monitaituri, jolla on kunnianhimoa. Uskon, että  Heidi saa aikaan paljon kaupunkimme hyväksi, sillä hän ei pelkää haasteita.

Palaa