Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Minna Parjo, Freelancer / osittain hoitovapaalla 07.10.2008, 14:45

minna_parjo.jpgNimi: Minna Parjo
Ammatti: Freelancer / osittain hoitovapaalla

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?
Paremmat mahdollisuudet lasten päivähoidolle ja enemmän päiväkoti henkilökuntaa ja heille tärkeästä työstä arvoisensa palkka. Lapsilla täytyy olla turvallinen olo. Joustavuutta toimintaan, enemmän ympärivuorokautisia päiväkoteja tarvitaan. Kaikki eivät voi tehdä vain klo 8-16 ajoittuvaa työpäivää. Vanhempia voisi myös kannustaa hoitamaan lasta itse kotona ilman köyhtymisen ja velkaantumisen pelkoa; hoitovaapaa ajan korvaus ei ole riittävä missään määrin. Kaipaisin tarkennusta myös äitiysrahajärjestelmään; moni nuori naisyrittäjä ei uskalla/voi edes pitää äitiyslomaa. Arvoja lienee syytä pohtia.

Miksi Heidi?
Heidi on yritteliäin ja aikaansaavin ihminen jonka tunnen. Jos Heidi jotain päättää, hän myös tekee sen vaikka se vaatisi läpi sen kuuluisan harmaan kiven menemistä. Olen tuntentenut Heidin vuosia ja voin sanoa että hän on myös yksi rehellisimmistä ja luotettavimmista ihmisistä niin businessmaailmassa kuin ystävänäkin. Heidillä on kunnianhimoa ja uskomaton kyky saada asiat tapahtumaan.

Palaa