Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Maija Ilmoniemi, viestintäalan yrittäjä 23.09.2008, 09:27

Maija_Ilmoniemi.jpgNimi: Maija Ilmoniemi
Ammatti: Yrittäjä, toimitusjohtaja

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?
Keskusta-alueen yrittäjänä olen erityisen huolestunut alueen paikoitusmahdollisuuksista ja liikenteen sujuvuudesta. Ruuhkamaksujen käyttöönotosta olen huolestunut, sillä ne lisäisivät yritysten kuluja. Auto on monelle yrittäjälle ehdoton työväline, enkä hyväksy, että kunta rajoittaa yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia ruuhkamaksuin. Lisäksi liikenteen sujuvuuden ja ruuhkien helpottumisen kannalta odotan keskustatunnelin rakentamisen aloittamista.

Miksi Heidi?
Heidi on meidän yrittäjien asialla. Hän on ahkera, luotettava ja työlleen antautuva nainen. Tarvitsemme kaupungin valtuustoon enemmän yksityisen sektorin edustajia ja erityisesti yrittäjiä. Heidi on paras valinta valtuustoon, sillä tiedän, että hän työskentelee siellä ahkerasti ajamiensa asioiden puolesta.

Palaa