Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Jonni Talas, Heidin aviomies 30.09.2008, 10:16

0063.jpgNimi: Jonni Talas, Heidin aviomies

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?
Liikenne nousee väistämättä yhdeksi kohdaksi, johon Helsingissä voisi kiinnittää parempaa huomiota. Esimerkiksi aamulla sisäänajoväylät ja iltapäivällä ulosmenotiet voisi laittaa kulkemaan vihreällä aallolla, jolloin töihintulo ja poislähtö kävisivät nopeammin, pienemmillä päästöillä ja hermoja säästäen. Joukkoliikennekaistat tarkempaan tarkkailuun (sakotukseen), jolloin julkinen liikenne nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Päivittäiset risteilyalukset voitaisiin siirtää pois keskustasta vaikka Sörnäisiin, jotta niistä purkautuva liikenne pääsisi nopeammin pois keskustasta rasittamasta muutenkin ahdasta keskusta-aluetta. Nämä toimenpiteet tekisivät keskustan entistä viihtyisämmäksi ja palvelisivat paremmin siellä asuvien sekä asioivien tarpeita.

Miksi Heidi?
Olen ehkä hieman jäävi kertomaan miksi Heidi, koska hän on vaimoni, mutta mielestäni Heidiä ei voi jättää huomioimatta valittaessa seuraavia valtuutettuja, jotka päättävät kaupunkimme asioista. Valtuusto tarvitsee määrätietoista, vahvaa ja tarkkaa naista, joka pitää yrittäjien ja kaupunkilaisten puolia. Olen seurannut vierestä, kuinka halu vaikuttaa, esiintyy vahvana piirteenä Heidissä. Kun asiat ovat vielä oikeat, en näe syytä, miksi Heidi pitäisi jättää valitsematta.

Palaa