Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Johanna Holkeri-Kauppila, oikeustieteen kandidaatti, neljän lapsen äiti 08.09.2008, 15:06

IMG_6531b.jpgNimi: Johanna Holkeri-Kauppila,
Ammatti: oikeustieteen kandidaatti. Neljän lapsen äiti; vanhin on viisi ja kaksi nuorinta 1-vuotiaita.

Mihin haluaisit parannusta Helsingissä?
Helsingin tulisi huolehtia siitä, että edellytykset laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja opetukselle säilyvät. Lasten ja nuorten  hyvinvoinnin turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vastaamalla lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan estää erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien syntyminen myöhemmin. Tukemalla lapsiperheitä Helsinki varmistaa myös sen, että perheet viihtyvät kaupungissa tulevaisuudessakin.

Miksi Heidi?
Heidi on ihanan aktiivinen ja monitaitoinen. Hän pystyy  keskittymään useaan asiaan samanaikaisesti, mikä on poikkeuksellista. Aktiivisena ihmisenä Heidi on hankkinut kokemusta monentyyppisistä tehtävistä. Heidin kanssa on helppo keskustella erilaisista kysymyksistä ja hän perehtyy tarkoin selvittelyn alla oleviin seikkoihin. Hän myös varmistaa sen, että sovitut asiat hoidetaan loppuun asti.

Palaa