Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Yhteiskunta suosii enemmän poikien liikuntaharrastusten tukemista 15.11.2008, 16:43

Yhteiskunta osallistuu niukasti tyttöjen suosimien liikuntalajien tukemiseen. Tällaiseen johtopäätökseen tuli Pirjetta Komi pro gradu -työssään Tyttöjen ja poikien liikuntaharrastukset ja niiden julkinen tuki. Onko tämä ihme, koska kautta aikojen päätöksentekijöistä valtaosa on ollut miehiä? Tässäkin näkee, että naiset eivät aina osaa pitää puoliaan ja tyytyvät kohtaloonsa. Suunta on nyt kuitenkin muuttumassa, sillä vaikuttajiksi saadaan koko ajan enemmän vahvoja tekijänaisia. Mitään muuta järkevää syytä en tähän epäkohtaan näe kuin sen, että miehet ovat tehneet päätöksiä pääasiassa omista lähtökohdistaan.

Tutkimus osoitti, että tytöt ja naiset käyttävät enemmän yritysten tarjoamia liikuntapalveluja, koska suosikkilajeissa, kuten tanssissa ja ratsastuksessa ei juurikaan ollut tuettuja mahdollisuuksia. Se on näin yrittäjän näkökulmasta tietysti todella hyvä ja mielestäni yhteiskunta voisi esimerkiksi liikuntasetelien avulla mahdollistaa näiden palvelujen käytön laajemmin myös vähävaraisille. Näin estettäisiin monia sellaisia nuoria syrjäytymästä, joilla ei ole mahdollisuuksia kalliisiin harrastuksiin muuten. Erilaiset liikuntapalvelut katsotaan sellaisiksi peruspalveluiksi, joiden pitäisi olla tasapuolisesti tarjolla kaikille kansalaisille. Olisikin tärkeää, että erilaiset liikuntapalvelut olisivat yhtäläisesti kaikkien lasten ja nuorten saavutettavissa riippumatta heidän perheidensä taloudellisesta asemasta tai sukupuolesta.

Terveydenedistäjänä liikuntapalveluilla on keskeinen rooli. Ostopalveluina hankitut liikuntapalvelut voisivat näytellä huomattavasti suurempaa osaa ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa. Kaikkea ei yhteiskunnan todellakaan tarvitse tuottaa itse, koska tarjolla on laadukasta palvelua yksityisten tuottamina.

Tutkimuksessa selvisi myös se, että jo 11-vuotiaat tytöt ovat huomanneet, että esimerkiksi media kirjoittaa ahkerammin miesten urheilusta ja isät tukevat poikien liikuntaharrastuksia aktiivisemmin. Nyt haastankin kaikki vanhemmat tukemaan tasapuolisesti lastensa harrastuksia sukupuolesta riippumatta.

Palaa