Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Tasa-arvo politiikkaa hallitusohjelmatyöryhmässä 26.03.2010, 14:36

Minulla on ilo olla STM:n tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatyöryhmän jäsen. Olen vuosien ajan tuonut esiin epäkohtia, jotka aiheuttavat nuorten naisten syrjimistä työmarkkinoilla sekä vaikeuttavat eirtyisesti naisvaltaisten alojen yrittäjien toimintaa. Nyt ei tarvitse enää pelkästään huudella mielipidepalstoilla ja yrittää vaikuttaa verkostojen kautta, vaan nämä tärkeät asiat saadaan kohtuullisen painavaan paperiin. Läpi puoluerajojen työryhmän jäsenet näkevät asiat samoin, mikä on ilahduttavaa.

Omalta kohdaltani tärkeimmät asiat, joihin haluan vaikuttaa ovat:
- Perhevapaiden kustannukset 100% korvattaviksi työnantajille, siten että ne rahoitetaan kaikkien työnantajien ja työntekijöiden toimesta, ei pelkästään niiden, joiden työntekijät lisääntyvät.
- Raskauden aikaiset poissaolot 100% korvattaviksi työnantajille. Varsinkin pienissä palveluyrityksissä on tarpeeksi haastavaa organisoida työt siten, että ne saadaan hoidettua. On kohtuutonta joutua maksamaan lisäksi siitä ajasta, kun työntekijä on esim. kuukausittain pätkiä pois raskaudesta johtuen. Nyt Kela astuu kuvioon vasta 9 päivän jälkeen.
- Yrittäjän puolison työttömyysturvan parannus. Nyt puoliso pitää työllistää, vaikka ei olisi tarvittavaa osaamista. Esimerkkinä pieni asiantuntijayritys, jossa yrittäjä voisi työllistää itsensä lisäksi yhden, mutta puolisolla ei ole töitä. Saadakseen puolisolle työttömyyskorvausta ei yrittäjä voi palkata ketään, koska puoliso pitää työllistää ensisijaisesti riippumatta osaamisesta.
- Sairaan lapsen hoito verovähennyskelpoiseksi, auttaa erityisesti naisyrittäjiä.

Palaa