Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Taistelu nuorisotyöttömyyttä vastaan 09.03.2011, 09:45

Olen mukana Yllätetään Yhteiskunta -verkostossa, joka on laittanut liikkeelle Uusien mahdollisuuksien tori -hankkeen.

Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa merkittävästi, vuosina 2008-2010 se kasvoi n. 50 %. Pohjoismaiden ministerineuvoston lokakuussa 2010 julkistamassa raportissa Suomessa nuorisotyöttömyysaste on peräti 27 %. Kaikista Suomen työttömistä nuorten osuus oli 11,1 % marraskuussa 2010. Suomessa nuorisotyöttömyyttä on kutsuttu jopa kansalliseksi hätätilaksi.

Tavoitteena tarjota jokaiselle nuorelle onnistunut työelämäkokemus

Nyt viisi suomalaista kuntaa - Huittinen, Kotka, Kuopio, Uusikaupunki ja Vantaa - vastaavat tähän haasteeseen konkreettisesti käynnistämällä Uusien mahdollisuuksien tori -pilotin, jossa tartutaan 17-24 -vuotiaiden nuorten työttömyyteen. Pilotin tavoitteena on tarjota jokaiselle työtä vailla olevalle nuorelle onnistunut, vähintään kaksi kuukautta kestävä työelämäkokemus. Esimerkiksi Vantaalla tämä tarkoittaa sitä, että kaikille yli 1 000 työtä vailla olevalle nuorelle tarjotaan töitä 1.4.2011 mennessä.

Ajatus Uusien mahdollisuuksien torista syntyi yritysjohtajien Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä. Yhteisö on perustettu kasvattamaan yritysten vastuuta yhteiskunnasta ja tarttumaan yhteiskunnallisiin asioihin yritysmaailmassa opituin keinoin. Tunnetuin ryhmän käynnistämistä hankkeista on Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU), jossa viisi suomalaista kuntaa on sitoutunut vähentämään hiilipäästöjään EU:n vaatimuksia nopeammin. Nyt ryhmä on yhdessä viiden kunnan kanssa tarttunut nuorten työttömyyteen ja kehittänyt Uusien mahdollisuuksien torin viemään tavoitetta käytännössä eteenpäin.

Uusien mahdollisuuksien tori -työllistämishanke toteutetaan yhteistyössä pilottipaikkakunnilla toimivien yritysten, nuorisojärjestöjen, kuntien johdon sekä TE-keskusten kanssa. Kaikki pilottiin valitut kunnat ovat lähteneet yhteishankkeeseen todella innostuneesti mukaan.

Palaa