Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Sosiaaliset taidot pakolliseksi oppiaineeksi kouluihin 10.02.2011, 20:36

Julkaistu HS 13.2.2011

Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen on ollut paljon esillä viime aikoina. Ongelma on todellinen ja huolestuttava. Uusia keinoja ongelman ratkaisemiseen kaivataan kipeästi. Yritysjohtajista koostuva Yllätetään Yhteiskunta -verkosto on tarttunut reippaalla otteella asiaan viiden pilottikunnan kanssa. Uusien mahdollisuuksien tori -hankkeen avulla pyritään tarjoamaan kaikille 17-24 vuotiaille työttömille kahden kuukauden onnistunut työelämäkokemus. Tämän haasteen ratkomiseen tarvitaan kaikki toimijat valtiosta, kuntiin ja yrityksiin kantamaan yhteiskuntavastuuta.

Hankkeen johdosta olin Vantaan työvoimatoimistolla tapaamassa näitä nuoria. Tapahtumassa yritykset sekä nuoret kohtasivat ja moni löytää varmasti kaipaamansa harjoittelupaikan ja toivottavasti työllistyy sitä kautta. Paikalla oli monenlaisia nuoria, aktiivisia sekä paikanpäälle pakotettuja. Sosiaaliset taidot olivat näillä nuorilla hyvin vaihtelevia. Erityisesti vuorovaikutustaitojen puute korostui poikien kohdalla. Sosiaaliset taidot ovat keskeisessä roolissa työelämässä menestymisen kannalta. Miksi näitä taitoja ei kuitenkaan opeteta koulussa?

Moni meistä on luonnostaan ulospäinsuuntautunut, rohkea ja sosiaalisesti lahjakas, mutta moni hädin tuskin uskaltaa avata suutaan tai katsoa silmiin. Verkostoitumista voi oppia ja vuorovaikutusta pitää harjoitella nuoresta lähtien johdonmukaisesti. Tästä on vastuu sekä kodilla, että koululla. Olen aivan varma, että nuoret työllistyvät helpommin, jos he osaavat kommunikoida edes tyydyttävästi. Puhumisen taito auttaa myös muissa vakavissa ongelmissa, kuten masennuksessa. Etenkin nuoret miehet kärsivät salaa vakavasta masennuksesta, joka johtaa usein järkyttäviin ratkaisuihin. Kun opitaan vuorovaikutustaitoja omien tunteiden ja toiveiden ilmaiseminen helpottuu varmasti.

Nyt heitänkin ilmaan ajatuksen, että sosiaaliset taidot otetaan pakolliseksi oppiaineeksi opetussuunnitelmaan ja tätä opettavat aiheen asiantuntijat. Elämäntaidonvalmentajia valmistuu tihenevään tahtiin ja tässä olisi yksi ammattikunta, jolla olisi varmasti annettavaa nuorille. Jos haluamme estää nuorten syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä meidän pitää opettaa nuorille valmiuksia, joilla pärjätään yhteiskunnassa. Itsetunnon kohotuksesta ja kannustuksestakaan ei varmasti ole haittaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Palaa