Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Perhevapaat aiheuttavat ongelmia pienille yrityksille 17.02.2009, 13:25

Julkaistu Helsingin Sanomissa helmikuussa:

Stakesin tekemä tutkimus perhavapaiden vaikutuksista yrityksiin on saanut runsaasti julkisuutta. Siinä kerrotaan, että henkilösjöjohtajien mielestä perhavapailla ei juurikaan ole vaikutusta ja nyt sitä julistetaan koko totuutena. Me pk-yrittäjät näemme asian toisin. Suomen yrityksistä yli 90% on alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä ja niille perhevapaat ja etenkin niiden kustannukset aiheuttavat harmaita hiuksia.

Laskelmien mukaan äitiys kustantaa yli 9 000 euroa työnantajalle ja päälle tulee lisätyötä rekrytointien ja poissaolojen muodossa. Se on suuri summa pienyrittäjälle, joten onko ihme, että rekrytoinneissa mietitään äitiysasioita? Näitä asioita mietiään myös suurissa yrityksissä, vaikka sitä ei julkisesti myönnetä. Äitiyden kustannusten kaatuminen työnantajan niskaan on yksi suuri syy nuorten naisten pätkätöille ja se on fakta. Moni pk-yrittäjä ei edes voi palkata nuorta naista, vaikka haluaisi juuri siitä syystä, että se voi kaataa koko yrityksen.

Moni raskaana oleva on jo raskausaikana paljon poissa töistä ja se tuo haasteita työn organisointiin. Kelan sivuilta selviää, että poissaolossa on 10 päivän omavastuu, ennen kuin Kela astuu kuvioihin. Otetaanpa esimerkiksi kahden työntekijän yritys, joka toimii palvelualalla. Jos työntekijä tulee raskaaksi ja on raskausaikana sairaslomilla, joutuu työnantaja maksamaan nämä menot omasta selkänahastaan, sillä yksi ihminen ei pysty tekemään kahden töitä.

Yritysten yhteiskuntavastuuta perätään joka paikassa ja vastuu pitää kantaa, mutta kohtuudella. Vielä hetki sitten äidin työnantaja kantoi suuremman vastuun äitiyden kustannuksista, mutta jotain pientä tasoitusta on tullut myös isän työnantajan suuntaan. Eikö yhteiskunnan pitäisi kantaa se suurin vastuu? Sitä kautta yritykset pystyisivät pätkätöiden sijaan tarjoamaan enemmän vakituisia työsuhteita ja luomaan hyvinvointia.

Hyny - Helsingin Yrittäjien Nuorten Yrittäjien hallitus
Ekholm-Talas, Oksanen, Ilmoniemi, Toivola, Stolt, Tiainen, Lampila
www.hyny.fi

p.s. Näkökulmani rahoitusmalliin on se, että jokainen työnantaja osallistuu kustannusten kattamiseen sosiaaliturvamaksun kautta. Äitiydestä ja perhavapaista aiheutuvat kustannukset tulee korvata 100% valtion rahoista jo raskauden aikana aiheutuvista poissaoloista. Näin kohtelu on tasapuolista työnantajia kohtaan ja vähentää nuorten naisten epätasa-arvoa työmarkkinoilla.

Palaa