Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Kansanedustajaehdokkaat työharjoitteluun pk-yrityksiin! 29.03.2011, 13:19

Helsingin Yrittäjien Nuorten Yrittäjien kampanja
Yrittäjyys tutuksi kansanedustajaehdokkaille työharjoittelulla

Poliittisen puheet ja teot yrittämisestä ovat ristiriitaisia. Joukko nuoria yrittäjiä päätti voivottelun sijasta tehdä yrittäjyyttä tutuksi helsinkiläisille kansanedustajaehdokkaille tarjoamalla 2 tunnin työharjoittelumahdollisuuden ehdokkaille.

Tutustu Yrittäjyyteen -kampanja alkaa sivun mainoksella Helsingin Sanomissa ja jatkuu Facebookissa. Ehdokkaille kerrotaan yrittäjien arjesta, sekä hyvistä että huonoista puolista. Kampanjalla on kolme teemaa, joita yrittäjät täydentävät omien kokemustensa mukaan:

1.    Yrittäjäriskin ymmärtäminen – riskistä on seurattava myös menestymisen mahdollisuus

2.    Kasvuyrittäjyys – rahoituksen saatavuus

3.    Työllistäminen – rekrytointiriski on aidosti olemassa

Ehdokkaat pistetään yrityksissä aitoihin yrityksen töihin – työharjoittelupaikoissa pääsee tutustumaan mm. siivoukseen, myyntityöhön messuilla ja kauppahallissa tehtävään myyntityöhön.

TYÖHARJOITTELUN TEEMAT

Yrittäjäksi ryhtyneille yrittäjyys on paras tapa tehdä halumaansa työtä itse määrittelemillään ehdoilla. Yrittäjät uskaltavat ottaa riskiä, uskovat tulevaisuuteen ja näkevät mahdollisuuden vaikuttaa omalla työllään omaan elämäänsä. Yrittäjyyteen kuuluu riski, joten siihen on kuuluttava myös mahdollisuus menestymiseen.

1. Yrittäjäriski
Yrittäjä ottaa riskin perustaessaan yrityksen. Riski on konkreettinen, kuten laina yritystoiminnan aloittamiseen ja oman omaisuuden käyttäminen takuuna. Yrittäjä ottaa lainaa tehdäkseen työtä ja työllistääkseen.

Jotta Suomesta löytyy riskinottajia, riskistä on seurattava myös mahdollisuus menestymiseen. Verotuksen muutoksilla ei saa tappaa kannusteita yrittäjäksi ryhtymiseen ja yrityksen kasvattamiseen. Verotusta tulee muuttaa siten, että kaikilla tulotasoilla yrittäjien kokonaisveroaste laskee palkansaajien verotuksen tasolle.

2. Kasvuyritysten rahoitus
Yrittäjä ei tarvitse ilmaista rahaa. Talouden taantuman myötä Suomessa on vaikeutunut kuitenkin myös maksullisen rahan eli lainan saanti. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa vapaata pääomaa on paljon enemmän kuin Suomessa. Meillä jopa hyvät yritykset, jotka haluavat kasvaa, kärsivät pääoman puutteesta.

Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset ovat ainoa tapa luoda kasvua Suomen talouteen. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen on löydettävä joustavia, nopeita ja riskiä sietäviä rahoitusmekanismeja.

3. Työllistäminen
Yksityisen sektorin työpaikat luovat aitoa ja kestävää hyvinvointia. Yritysten kasvua ja työpaikkojen syntymistä ei pidä vaikeuttaa rekrytointiriskiä kasvattamalla tai työllistämisen kustannuksia lisäämillä. Sen sijaan yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseen on löydettävä toimivia keinoja.

Rekrytointiriskiä voidaan alentaa esimerkiksi koeaikaa pidentämällä tai irtisanomisen ja määräaikaisen työsuhteen perusteita muuttamalla. Työllistämisen kustannuksia voidaan alentaa työn sivukuluja laskemalla. Työllistämiskynnyksen alentamisen vaihtoehtona on alihankintatyön lisääminen ja vuokratyön lisääntyvä käyttö.

Kampanja on Helsingin Yrittäjien Nuorten Yrittäjien (HYNY) toteuttama. Mukana on 11 yritystä ja Helsingin Yrittäjät.

LIITY FB-ryhmään www.facebook.com/tutustuyrittajyyteen

Tämän tempauksen takana ovat seuraavat henkilöt:
Mari Laaksonen, CleanMarin
Heidi Ekholm-Talas, Eventgarden
Anssi Kujala, Helsingin Yrittäjät
Niina Kuurma, Hoivanet
Edward Blomstedt, NC Sourcing
Sami Minkkinen, NLP Opisto
Ilkka Tiainen, o2 media
Raija Lehtinen, Punainen Lanka
Timo Ylikantola, Ratiolex
Maria Oksanen, Toiviomatkat
Ilkka Koppelomäki, Uskalla Innostua
Tommi Lampila, Vallankumous

 

Palaa