Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Hankintalaki koskee kaikkia alalla toimijoita 06.09.2010, 16:56

Helsingin kaupunki on Helsingin Sanomissa 5.9.2010 ilmestyneen artikkelin mukaan ostanut suuren määrän erilaisia tapahtumia ja niiden suunnittelua Pluto Finland nimiseltä yritykseltä.
 
Hankintalain mukaan kaikki yli 15.000 Euron (1.6. lähtien 30.000 Euron) suuruiset hankinnat tulisi kilpailuttaa. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
 
Hankintalaissa on mainittu mahdollisuus tehdä ns. suorahankinta ilman kilpailutusta, mm. mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.
 
Helsingin Sanomissa esitettyjen hankintojen määrä ja laajuus huomioon ottaen vaikuttaa erikoiselta, että kaupungilla olisi näin monta poikkeuksellisen kiireellistä hankintaa. Laissa lisäksi todetaan, että ns. suunnittelu- ja jatkotilaukset lasketaan yhdeksi hankinnaksi, jolloin myös alhaisemmalla arvolla tehty suunnittelun arvo tulee laskea yhteen suuremman jatkotilauksen kanssa. Samoin yhden vuoden aikana tehtyjen hankintojen arvot tulisi laskea yhteen kokonaishintaa määritettäessä.
 
MTL Tapahtumatoimiston jäsenet osallistuvat vuosittain useisiin julkisia hankintoja koskeviin kilpailutuksiin. Kyseiset yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädäntöä ja oman alansa eettisiä sääntöjä. Tapahtumatoimistot toivovat, että julkisen sektorin hankintoja tekevät tahot puolestaan noudattavat hankintalakia ja kilpailuttavat puolueettomasti kaikki ne alan hankinnat, jotka hankintalain mukaan tulee kilpailuttaa.
 
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry
MTL Tapahtumatoimistot
Heidi Ekholm-Talas
puheenjohtaja

Palaa