Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Työ Kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa alkaa 19.12.2008, 08:36

Helsingin Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä valitsi järjestäytymiskokouksessaan 18.12. komentaja Risto Rautavan valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Luottamushenkilöpaikoille Kokoomuksen valtuustoryhmä nimesi nyt 223 kokoomuslaista. Edustajat nimettiin lauta-, johto- ja neuvottelukuntiin. Ykköstoiveeni Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenyys vahvistui ja nyt pääsen toimimaan rakastamani aihealueen parissa. Tavoitteeni on toimia tasapuolisesti eri taiteenlajien eteen sekä parantaa kulttuurialan yrittäjyyden edellytyksiä.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kulttuuriasiainkeskuksen ja Helsingin kaupunginkirjaston toimintaa ohjaa kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Lautakunta päättää avustuksista ja apurahoista sekä tekee kulttuuripoliittisia linjauksia ja jakaa mm. vuosittain myönnettävän Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenet asettaa kaupunginvaltuusto. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kuuluu sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan. Kulttuuriasiainkeskusta koskevissa asioissa lautakunnan esittelijänä toimii kulttuurijohtaja Pekka Timonen.

Palaa