Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

Ben Zyskowicz, kansanedustaja 15.10.2008, 11:10

301.jpgArvostettu poliitikko Ben Zyskowicz on vuosien ajan kannustanut ja tukenut lukuisia Kokoomuslaisia ja näissäkin kuntavaaleissa hän on tarjonnut osaamisensa monen ehdokkaan käyttöön.

Miksi Heidi?
Heidi on jo yrittäjäjärjestössä osoittanut aktiivisuutensa ja kykynsä vaikuttaa asioihin. Hänen laaja kontaktipintansa eri alojen osaajiin ja verkostoitumistaitonsa antavat hyvän pohjan poliittiselle vaikuttamiselle. Hän tuo tuoretta näkemystä valtuustoon.
Ben Zyskowicz, Helsinki

Palaa