Yrittäjänäkökulmaa kaupungin päätöksentekoon!
Kokoomus

Heidi Ekholm-Talas

Helsinkiläinen äiti, yrittäjä, vaikuttaja ja kunnallispoliitikko

39

Ajatuksia kuntapolitiikasta

Yrittäjyys
Helsingin on otettava käyttöön yritysvaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi. Kaupungin omat liikelaitokset eivät saa pyrkiä markkinoille, joilla on toimivia yrityksiä ja kilpailua. Ongelmia ei olisi, jos liikelaitoksia koskisivat samat säännöt kuin yrityksiä. Niitä kuitenkin verotetaan kevyemmin ja ne saavat tarvittaessa kaupungilta avustusta verovaroista. Kilpailutuksissa liikelaitokset voivat siis käyttää alempia tuotantohintoja kuin yritykset. Usein virkamiesten valmistellessa esityksiä viimeisenä vaihtoehtona on ulkoistaminen yksityisyrittäjille. Pk-yrittäjien ääni pitää saada kuulumaan entistä kovempaa kaupungin päätöksenteossa. Elinkeinostrategian konkreettista toteuttamista on valvottava. Tiedottamalla ja kouluttamalla varmistetaan virkamiesten osaaminen ja ymmärtämys pk-yrittäjyyden tärkeydestä koko yhteiskunnalle. Verkostoitumalla virkamiesten kanssa pystyn edistämään yrittäjyyden edellytyksiä entistä paremmin. Helsingin keskustan pitää pysyä elävänä ja kaikkien päätösten tukea myös kivijalkayrittäjyyttä.

Julkiset hankinnat
Pk-yrittäjille on suotava mahdollisuus tarjota palveluitaan entistä tehokkaammin julkiselle sektorille. Hankintalain mukaan alle 30.000 euron hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen henkilö voi valita itse palveluntuottajan. Tuntevatko kaupungin hankinnoista vastaavat tarpeeksi hyvin pienempien yritysten tarjonnan vai valitsevatko he ensisijaisesti suuren ja tunnetun tai kaupungin oman liikelaitoksen? Julkisten hankintojen kilpailutus on monilla aloilla ongelmallista muutenkin. Eri alojen palveluja ei voi kilpailuttaa samalla systeemillä ja sen vuoksi valintoja tehdään usein virheellisten ja harhaanjohtavien tulosten pohjalta. Yhtenä ongelma-alueena on luovat alat kuten esimerkiksi tapahtumamarkkinointi. 

Lapsiperheet
Perheitä pitää tukea ja hoitaa kokonaisvaltaisesti panostaen ennaltaehkäisevään työhön. Päiväkodin pitää olla turvallinen paikka riitävin resurssein varustettuna. Jokaisen perheen pitää voida valita heille sopivin hoitomuoto mahdollistaen myös kotihoidon.

Liikenne
Yksityisautoilu vai joukkoliikenne? Mielestäni molemmat sulassa sovussa. Keskustan yrittäjien ja asukkaiden kannalta on tärkeää turvata riittävät paikoitusmahdollisuudet ja liikenteen sujuvuus. Ruuhkamaksuja en hyväksy, sillä se lisää yritysten kuluja sekä asuminen kallistuu entisestään hintavassa keskustassa. Kannatan keskustatunnelia, koska se vähentää ruuhkia ja lisää yleistä viihtyvyyttä. Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat yli puolet korkeammat kuin esimerkiksi Etelä-Ranskassa. Siellä pääsee pitkiäkin matkoja bussilla eurolla. Jos Helsingissä matkalipun hinta olisi euron se kasvattaisi varmasti joukkoliikenteen käyttöastetta. Junayhteys lentokentälle on saatava mahdollisimman pian ja muutenkin kehitettävä raideliikennettä.

Kulttuuri

Kulttuuripuolen väki jakautuu kahteen leiriin, toiset näkevät kulttuurin myös liiketoimintana, jonka pitää olla kannattavaa ja toiset tekevät taidetta vain taiteen vuoksi ja hämmentyvät jos puhe kääntyy rahaan. Ikävä kyllä tosiasia on se, että ilman rahaa ei taidettakaan pysty tekemään laadukkaasti. Kulttuuripuoli kaipaa lisää markkinointi- ja liiketoimintaosaamista. Hyssyttely kaupallistamisesta on loputtava, tämä on liiketoimintaa siinä missä muutkin alat. Lisäksi tarkastelua kaipaa tukien jakautuminen eri taiteenlajeille tällä hetkellä. Tanssin perusopetusta tarjoavat tahot ovat eriarvoisessa asemassa muihin taiteen perusopetusta tarjoaviin tahoihin verrattuna ja asia pitää saada korjattua. Tanssi on myös kansanterveydellisesti tärkeä laji, joka tarvitsee enemmän kuin 2% kulttuuripuolen tukipotista.

Asuminen ja kaavoitus
Kiinteistöveroa ei saa nostaa enää yhtään. Kiinteistövero vaikuttaa erittäin voimakkaasti mm. asukkaiden vastikkeisiin ja vuokriin. Keskustan alueen hintataso on jo nyt kohtuuttoman korkea ja vaikuttaa työntekijöiden saatavuuteen pääkaupunkiseudulla. Asumiskustannuksiin voidaan puuttua alentamalla yleinen kiinteistöveroprosentti asuntotonttien osalta samalle tasolle vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin kanssa. 

Terveydenhuolto
Kun oma läheinen sairastuu, tulee terveydenhuollon tärkeys konkreettisesti lähelle. Hoitotyö on sekä henkisesti, että fyysisesti niin rankkaa, että resurssien riittävyys vaikuttaa suuresti hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Mikäli itse pääsen näihin asioihin vaikuttamaan, haluan olla mukana tekemässä päätöksiä, joilla turvataan hyvä ja riittävä terveydenhuolto. Terveyden edistäminen on edullisempaa kuin sairauden hoitaminen, siksi myös ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa.

Nuoret
Nuorten syrjäytyminen on estettävä. Nuorten palveluihin panostaminen on, kun laittaisi rahaa säästöön. Se tulee varmasti takaisin moninverroin tulevaisuudessa kun nuorista kasvaa hyviä veronmaksajia kaupungille. Tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja kokeilla rajojaan kasvaa heistä hyvän itsetunnon omaavia kansalaisia.

Vanhukset
Me kaikki vanhenemme. Arvokas vanhuus ja hyvä hoito on varmasti kaikkien meidän toiveissa. Tilanteessa on selvästi parantamisen varaa ja haluan ottaa selvää mitä asialle voidaan tehdä. Palvelutaloja, joissa voi asua vuokralla omassa asunnossa ja valita palvelunsa yksilöllisesti palveluseteleiden avulla tulee tarjota kaupungin kautta.

Eläimet
Lemmikit ovat monelle meistä rakkaita perheenjäseniä. Eläinsuojeluasiat ovat tulleet päivä päivältä tärkeämmiksi ja haluan vaikuttaa aktiivisesti eläinten asemaan. Eläimillä on yhtälailla oikeus onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Kaupungissa lemmikkien ulkoiluttamisessa on omat haasteet. Mielestäni koirapuistoihin pitää panostaa entistä enemmän, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hyödyntää niitä. Yleiseen siisteyteen olisi hyvä kiinnittää huomiota kaupungin toimesta ja tehdä asialle jotain. Koiravero on jäänne 1800-luvulta ja se on poistettava. Eihän rakkaiden lemmikkien pidosta pidä verottaa.

Matkailu
Helsinki on moderni eurooppalainen kulttuurikaupunki, jonka vetovoimaan pitää panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän. Matkailu on kasvava ala ja tärkeää koko kaupungin elinkeinoelämälle. Matkailualan yrittäjien toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta myös kaupungin toimesta. Kivijalkayrittäjyyden tukeminen ja keskustan elävöittäminen yhteistyössä yrittäjien, matkailualan toimijoiden sekä kaupungin kanssa on tärkeää ja oikeasti mahdollista aktiivisella osallistumisella, joka vaatii kaikkien osapuolten yhteispeliä. Turistivirrat on ohjattava ydinkeskustan lisäksi myös Kruununhakaan ja Punavuoreen.